Herbologi / ugress

Ugress, uønskede planter, planter som gjør skade på en eller annen måte, og som man derfor ikke liker å ha stående der de er. I første rekke gjelder dette ville planter som vokser opp blant kulturplantene og konkurrerer om vekstfaktorene (vann, lys, næring), slik at avlingen blir redusert, både kvantitativt og kvalitativt. Begrepet ugress er imidlertid videre enn dette. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Herbologi / ugress

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt