N-((4,6-dimetoksypyrimidin-2-yl)-aminkarbonyl)-3-(etylsulfonyl)-2-pyridinsulfonamid, kjemisk ugressmiddel tilhørende gruppen sulfonylurea. Rimsulfuron blir tatt opp i plantene først og fremst gjennom bladene, og er systemisk. Et visst opptak kan også skje gjennom røttene, spesielt ved god jordfuktighet. Rimsulfuron hemmer syntesen av aminosyrene valin, leucin og isoleucin. Middelet brukes i potet der det er virksomt mot en lang rekke ugress, inkludert kveke og noen andre gressarter, men kan ha utilstrekkelig virkning mot arter som meldestokk, tungress og åkerstemorsblomst. Rimsulfuron er svært giftig for fisk, og må derfor ikke brukes nærmere åpent vann enn 10 meter. Middelet brytes raskt ned i åkerjord.