Båndsprøyting, fordeling av sprøytevæske i striper med bestemt bredde, ofte bare over selve planteraden i radkulturer. Derved begrenses bruken av plantevernmiddel til arealet der behovet er størst. Gjelder sprøytingen ugress, må imidlertid ugressplanter som står mellom radene, fjernes mekanisk eller manuelt.