Vannugress, planter som vokser i vann, og som er uønsket fordi de gjør skade eller er til ulempe på forskjellige måter i åpne grøfter og kanaler, i brønner, dammer og vannbasseng.