Fatuoid, havreplanter som ligner floghavre. Fatuoider er utspaltninger av vanlig havre, Avena sativa. De har derfor risle (topp) som den havresorten de stammer fra, men skiller seg ellers klart fra den ved at frøene har skålformet feste og knebøyd, spiralsnodd snerp, som hos floghavre. Fatuoid havre og floghavre er oftest svært like, særlig gjelder dette frøene. Fatuoid havre er likevel ikke farlig som ugress, men kan skape problemer når en skal avgjøre om planten eller frøet som en har forran seg, er den frykta og skadelige floghavren, eller bare er en ufarlig fatuoid havre.