Mekoprop, 2-(2-metyl-4-klorfenoksy)-propionsyre, systemisk ugressmiddel som tas opp gjennom bladverket. Mekoprop blir solgt under flere handelsnavn. Dessuten kan mekoprop inngå som en av partnerne i blandingspreparater. Mekoprop hører til den viktige herbicidgruppen fenoksysyrer og ble godkjent første gang i Norge i 1958. I utgangspunktet består mekoprop, på samme måte som diklorprop, av to optiske isomerer, men der bare plussisomeren virker som herbicid. Kjemikaliemengden av mekoprop har derfor i sammenlignbare situasjoner måttet være ca. dobbelt så høy som av MCPA. I 1991 ble det første handelspreparatet med bare den aktive isomeren godkjent i Norge. Dermed kunne kjemikaliemengden reduseres, om enn ikke til halvparten så til ca. 60 % av den gamle. Siste salgsår for preparater med begge isomerer, var 1996. Mekoprop er godkjent til bruk i kornåker og gressmark. Det virker mot mange ugress, men er spesielt nyttig mot vassarve, klengemaure og høymolearter.