MCPA, 2-metyl-4-klorfenoksyeddiksyre, systemisk ugressmiddel som tas opp gjennom bladverket. Middelet selges under flere handelsnavn. Dessuten inngår MCPA som ett av flere aktive stoffer i ulike blandingspreparater. MCPA er det mest brukte av midlene innen den viktige herbicidgruppen fenoksysyrer, og det første preparatet til praktisk ugressbekjempelse ble godkjent så tidlig som i 1948. MCPA kan være formulert som salt, f.eks. kalium- eller dimetylaminsalt, eller som ester, f.eks. butoksyetanolester. Esterformuleringen fester seg bedre og trenger lettere inn i plantene enn saltformuleringen. Derfor har esterformuleringen sterkere virkning og kan brukes mot mer motstandsdyktige arter. På den annen side er den mindre skånsom mot kulturplantene. I dag blir bare saltformuleringer brukt her i landet, og bruksområdet er avgrenset til tofrøbladede rotugress i kornåker og flerårige arter, bl.a. løvetann, soleier og groblad i gressmark.