Defoliant, kjemisk middel som sprøytes på bladverket hos planter for å fremtvinge bladfall.