Blad- og jordherbicider, samlenavn på herbicider (ugressmidler) som kan sprøytes både på bladene og på jorden. Ved sprøyting på bladverket blir herbicidet også tatt opp gjennom bladene og oppfører seg deretter som et systemisk bladherbicid. Etter sprøyting på jorden tas herbicidet opp gjennom røtter, underjordiske stengeldeler o.l. og oppfører seg følgelig som et jordherbicid.