Lysskudd, det grønne skuddet, stengel med blad og knopper, som vokser ut fra et vegetativt formeringsorgan, f.eks. en jordstengel eller formeringsrot, og stikker opp av jorden.