Antiauxiner, syntetiske stoffer som konkurrerer med auxiner som har tilnærmet lik kjemisk struktur. De hemmer eller opphever virkningen av auxiner. F.eks. er 2,4,5-T, triklorfenoksyeddiksyre et syntetisk auxin som er mye brukt som ugressmiddel, mens 2,4,6-T er et antiauxin.