Fluroksypyr, 4-amin-3,5-diklor-6-fluor-2-pyridyloksyeddiksyre, ugressmiddel som tas opp gjennom bladene og virker systemisk. Handelsnavn Starane 180. Fluroksypyr blir brukt mot løvkratt og annet ugress langs jernbanelinjer og på veikanter. Fluroksypyr inngår dessuten som partner, dels i fabrikkproduserte blandinger og dels i blandinger som dyrkeren selv lager, til bruk i gressmark og kornåker.