Kontaktherbicid, betegnelse på ugressmiddel som bare virker på det sted der væskedråpene treffer planten, først og fremst bladverket, men også stenglene. Herbicidet, det virksomme stoffet, trenger inn i plantecellene, men videre transport til andre deler av planten skjer ikke eller i bare ubetydelig utstrekning. Av den grunn er det viktig at kontaktherbicidet blir jevnt fordelt på hele planten. Det utøver altså sin virkning på plantedelene over jorden, mens det på røtter og andre underjordiske organer ikke har noen direkte virkning. Kontaktherbicidene er derfor best egnet til å bekjempe frøugress. Mot flerårige ugress må kontaktherbicidene som regel brukes flere ganger etter hverandre på gjenveksten etter forrige behandling, for på den måten over tid å sulte ut de underjordiske organene.