Ioksynil, 4-hydroksy-3,5-di-iodbenzonitril, ugressmiddel som tas opp gjennom blad og andre grønne plantedeler og har kontaktvirkning. Ioksynil bremser energiproduksjonen i plantene ved å koble ut den oksidative og hemme den fotosyntetiske fosforyleringen. Ioksynil blir brukt mot sentspirende ugress i løk, purre og som en av tre komponenter i blandingspreparat mot allsidig ugressflora i korn.