Formeringsrot, vegetativt formeringsorgan hos en del planter. Den har samme anatomiske oppbygning som hovedroten, men vokser ofte mer eller mindre horisontalt og setter flere eller færre grener som sprer seg utover til siden. Fra roten vokser det opp loddrette stengler, som over jorden utvikler seg til grønne skudd. Formeringsrøttene spiller en stor rolle i spredningen av mange flerårige ugress.