Førspiringsmiddel, ugressmiddel som blir brukt etter såing, men før kulturen har spirt opp. Dette er særlig aktuelt når kulturen ikke tåler direkte kontakt med middelet. Dersom middelet er et jordherbicid, blir det sprøytet på svart jord og tatt opp av røtter eller underjordiske deler av stengelen når ugresset spirer opp. Er middelet et bladherbicid, må derimot ugresset ha spirt før behandlingen finner sted. Middelet blir da tatt opp av overjordiske, grønne plantedeler.