Rotutløper, rotgren som tjener til vegetativ spredning av en plante. Fra rotutløperen dannes lysskudd med egne røtter, som i neste omgang utvikler nye rotutløpere.