En gruppe ugressmidler, som karakteriseres bl.a. av høy effekt mot mange ugress og tilsvarende lav dosering. Bruksområdet for gruppen omfatter vårkorn, høstkorn, potet og gressmark. Alle sulfonylureamidlene er lite giftige for dyr, fugler, fisk og mikroorganismer. Midlene er ALS-hemmere, dvs. de blokkerer dannelsen av enzymet acetolaktatsyntase, og hindrer derved produksjonen av de essensielle aminosyrene valin, isoleucin og leucin. Planter som tåler midlene, bryter dem derimot ned så raskt at de ikke rekker å virke. Midlene brytes også ned i jord, men hastigheten varierer. De eldste midlene var relativt persistente. Klorsulfuron, som var det første middelet som ble tatt i bruk, er derfor ikke lenger godkjent. De nyere midlene blir brutt ned i løpet av noen få uker. For å unngå resistens er det viktig ikke å bruke middel av denne typen på samme jordet i flere år etter hverandre.