Systemisk herbicid, betegnelse på ugressmiddel som etter opptak i en plante kan transporteres til andre plantedeler enn der selve opptaket foregikk. Har opptaket skjedd i roten, jordherbicid , går herbicidtransporten alltid oppover, først og fremst i vedvevet , og sprer seg i hele den overjordiske delen av planten. Blir herbicidet derimot tatt opp gjennom bladene, bladherbicid , kan det enten transporteres bare oppover, d.v.s. til kanten og spissen av det bladet væskedråpene landet på, eller det kan føres sammen med assimilater , særlig i silvevet , inn til bladstilk og stengel og deretter oppover mot toppen og nedover til roten av planten. Hvilket transportmønster et systemisk herbicid har i en plante, og hvor lett transporten foregår, avhenger av herbicidtypen. Glyfosat er et systemisk herbicid som transporteres lett både oppover og nedover i planten.