Dikamba, 2-metoksy-3,6-diklorbenzosyre, bladherbicid med systemisk virkning, handelsnavn «Banvel». Dikamba oppfører seg i plantene prinsipielt på samme måte som fenoksysyrer, men brytes senere ned og virker derfor kraftigere. Dikamba er i Norge godkjent til ugressbekjempelse i gressmark, der middelet først og fremst blir brukt mot høymole og andre syrearter, f.eks. engsyre. Dikamba er derimot svak mot så vanlige arter som engsoleie og løvetann. I praksis blandes derfor dikamba ofte med MCPA. Dikamba inngår dessuten som ett av tre virksomme stoffer i ulike ferdig formulerte blandinger mot en variert ugressflora i plen.