Prometryn, 2,4-bis-(isopropylamin)-6-metyltio-1,3,5-triazin, kjemisk ugressmiddel med virkning både som bladherbicid og jordherbicid. På samme måte som andre triaziner virker prometryn hemmende på elektrontransporten i fotosynteseprosessen. De første synlige symptomer er gjerne gule bladrender og/eller bladnerver. Prometryn blir brukt i skjermplantekulturer, f.eks. gulrot, dessuten i løk og purre mot en lang rekke frøugress, men strekker ikke til mot arter som klengemaure, tungress og tunrapp. Prometryn brytes relativt sent ned i jorden og er derfor ikke lenger i bruk i Norge. Siste salgsår var 2001.