Frøugress, ugress som normalt formerer og sprer seg bare med frø. Etter blomstring og frømodning dør hele planten, også roten. For å kunne utvikle nye planter er frøugresset derfor helt avhengig av at det finnes frø i det øverste jordlaget (0–5 cm), og at dette sjiktet er så løst at frøene kan spire. Derfor opptrer frøugresset først og fremst i åker og ellers på steder der jorden blir bearbeidet hvert år. Biologisk deles frøugresset inn i sommerettårige, vinterettårige og toårige arter.