Tribenuron-metyl, 2-(4-metoksy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl(metyl)karbamoylsulfamoyl)benzosyre, ugressmiddel tilhørende gruppen sulfonylurea. Tribenuron-metyl blir tatt opp gjennom bladene og er systemisk. Det brukes i svært små mengder, 0,5–1 gram pr. dekar, og virker i plantene ved å hemme syntesen av aminosyrene valin, leucin og isoleucin. Tribenuron-metyl er godkjent til bruk i kornåker, i gjenlegg av gress og rødkløver, i frøeng av timotei, bladfaks og engkvein, og i beite. Middelet blir fort inaktivert i planter som tåler det, og raskt nedbrutt i jorden. Det er imidlertid sterkt giftig for vannlevende planter, og må derfor ikke brukes nærmere åpent vann enn 10 m.