Herbologi, (av herb- og -logi), internasjonal benevnelse på vitenskapen som omfatter alle sider ved ugress. Dette gjelder bl.a. studium av selve ugressplantene, deres vokse- og formeringsmåter, økologiske forhold som konkurranseevne i forhold til andre planter og krav til vokseplass, dvs. ugressets sterke og svake sider. Dessuten omfatter herbologi teknikker og tiltak for bekjempelse av ugress i forskjellige kulturer og i ulike situasjoner, f.eks. i ulike driftsformer, videre miljømessige konsekvenser av strategier og tiltak for bekjempelse av ugress.