2-isopropylidenamin-oksyetyl(R)-2-(4-(6-klorkinoksalin-2-yloksy)fenoksy)propionat, kjemisk ugressmiddel med virkning først og fremst som bladherbicid, men også som jordherbicid. Propakvizafop hemmer syntesen av fettsyrer. Plantene stopper å vokse i løpet av få dager. De første ytre symptomene, som er gulning/rødfarging av unge plantedeler, kommer imidlertid ikke til syne før 10–14 dager etter behandling, med fullstendig nedvisning av plantene ca. en uke senere. Propakvizafop blir brukt først og fremst mot kveke, men også mot flere andre gressarter, f.eks. floghavre, i potet, løk, gulrot, en rekke korsblomstrede kulturer og i jordbær. Middelet er meget giftig for fisk, men lite giftig for fugler og pattedyr. Det brytes middels fort ned i jord.