Metribuzin, 4-amin-6-tert-butyl-4,5-dihydro-metyltio-1,2,4-triazin-5-on, er et systemisk ugressmiddel, men med transport bare oppover i plantene. Det virker både som bladherbicid og jordherbicid. På samme måte som andre triaziner hemmer metribuzin elektrontransporten i fotosynteseprosessen. Gule nerver og bladrender er de første synlige symptomene på virkning av midlet. Det viktigste bruksområdet for metribuzin er potet, men i svært små mengder nyttes det også i gulrot, særlig mot åkersvineblom som i denne kulturen kan være et svært brysomt ugress, men som samtidig er ytterst svak for metribuzin. Midlet brytes relativt langsomt ned i jorden.