Flekksprøyting, bruk av ugressmiddel på større enkeltplanter, tuer eller flekker av ugress. Uttrykket blir også brukt om sprøyting på plantefelt i skogen når behandlingen er begrenset til det vesle området der den enkelte skogsplante skal stå eller står. Flekksprøyting reduserer forbruket av ugressmiddelet.