2-(1-(etoksyimin)butyl)-3-hydroksy-5-(tetrahydro-2H-tiopyran-3-yl)-2-sykloheksen-1-on, ugressmiddel som tas opp gjennom blad og strå og virker systemisk. Sykloksydim hemmer celledelingen i plantene, slik at veksten stopper straks etter behandling. Effekten viser seg imidlertid først 1–2 uker senere som en rødlig farge på bladene, og med full nedvisning etter enda et par uker. Sykloksydim er spesielt virksomt mot kveke og andre gressarter, unntatt tunrapp. Middelet er godkjent til bruk i en lang rekke tofrøbladede kulturer, f.eks. potet, oljevekster, erter og gulrot, dessuten i løk, purre og frøeng av rødsvingel. Det blir brutt relativt raskt ned i jorden.