Metsulfuron, 2-(4-metoksy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-ylkarbamoylsulfamoyl)benzosyre, systemisk ugressmiddel som først og fremst tas opp gjennom bladverket. Metsulfuron hører til gruppen sulfonylurea og virker som de andre midlene i denne gruppen hemmende på syntesen av aminosyrene valin, leucin og isoleucin. Metsulfuron brukes selektivt i korn og lin mot en rekke frøugress, men skiller seg i sitt artsspekter litt fra andre midler i samme gruppe, f.eks. tribenuron-metyl.