Jordherbicid, kjemisk ugressmiddel, herbicid, som sprøytes eller strøs ut på jordoverflaten. Noen midler må i tillegg innarbeides i jorden. Noen jordherbicider blir tatt opp av spirende frø og ødelegger ofte, men ikke alltid, planten før den kommer til syne. Andre jordherbicider blir tatt opp av røtter eller underjordiske stengler og blir transportert oppover i planten til blad og knopper. Alle jordherbicider er mer eller mindre systemiske.