Vætemiddel, stoff som i små mengder settes til plantevernmidler for å øke væte- og spredeevnen til sprøytevæsken. Målet er å gjøre opptaket av plantevernmiddelet sikrere under skiftende ytre forhold, slik at optimal effekt kan nås med minst mulig dose.