Brakkingsmidler, ugressmidler som brukes for å fjerne all eksisterende plantevekst, f.eks. før ompløying av ugressfull eng og ny tilsåing, og for å bekjempe rotugress i åker utenom vekstsesongen. Brakkingsmidler brukes også for å holde all plantevekst borte fra industriarealer, jernbanespor og veikanter for kortere eller lengre tid. Siden jordsmonnet på de sistnevnte arealene ofte har liten evne til å binde og dermed hindre utvasking av midlene, er denne bruksmåten lite miljøvennlig. Dette har resultert i redusert bruksomfang, og til bruk av midler som brytes raskere ned.