Agent orange, kjemisk preparat bestående av like deler 2,4–D (2,4–diklorfenoksyeddiksyre) og (2,4,5–triklorfenoksyeddiksyre). I utgangspunktet var denne kombinasjonen, som hos oss gikk under navnet "Busk- og krattdreper", et nyttig ugressmiddel til bekjempelse av lauvkratt på beite og på plantefelt i skogen. Agent orange ble derimot produsert for krigsformål og brukt under Vietnam-krigen der amerikanerne sprøytet middelet over store jord- og skogområder for å drepe vegetasjonen. Agent orange var sterkt forurenset av giftig dioksin og førte til store skader både på natur og mennesker. Det regnes som en miljøgift. Bruken i Vietnam satte også "Busk- og krattdreper" i et dårlig lys. Den mistet godkjenningen i 1973.