Jordsterilant, plantevernmiddel som er brukt i så høy dose at jorden holdes fri for den aktuelle skadegjøreren (ugress, sykdom, skadedyr) i en lengre periode.