Ugressharv, harv som er konstruert spesielt til bekjempelse av ugress. Det fins ulike grunnmodeller: noen har stiv ramme, andre har leddelt ramme, mens atter andre er bygd opp som et nett (nettharv). De to første har lange, fjærende tinder, mens den siste har korte, stive tinder. Ugressharven ble tidligere benyttet i flere kulturer, særlig i korn, men kom helt ut av bruk da de kjemiske ugressmidlene gjorde sitt inntog. Den har imidlertid fått en viss renessanse i de senere år, først og fremst i økologisk landbruk, men også på tradisjonelt drevne bruk, dels som erstatning for og dels som supplement til de kjemiske ugressmidlene.