Folkevegen til Vetti, vei fra Hjelle til Vetti gjennom Utladalen; 4800 meter lang; bygd på dugnad 1972-77 og derfor kalt Folkevegen.