Alexander L. Kielland-ulykken

Alexander L. Kielland-ulykken, ulykke med boligplattformen Alexander L. Kielland som var stasjonert på Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Plattformen kantret 27. mars 1980, da ett av dens fem ben ble revet av i høy sjø. 123 mennesker omkom, 89 ble reddet. Den havarerte plattformen ble slept til land og ankret opp ved Kårstø i Nord-Rogaland 19. april, i august ble den flyttet til Stavanger. Man begynte forberedende arbeider med å få snudd plattformen. Snuingen kom i gang, men vanskelighetene var større enn antatt og arbeidet måtte stoppes. 1982 ble det igjen besluttet at Alexander L. Kielland skulle snus, og en vellykket snuoperasjon ble gjennomført i september 1983. Seks omkomne ble funnet om bord i plattformen. Statens utgifter i forbindelse med forberedelser til og gjennomføring av snuoperasjonen beløp seg til 250 mill kr. Plattformen ble senere slept til Nedstrandsfjorden hvor den ble senket på 700 m dyp 18. nov. 1983. Ulykken førte til strengere krav til stabilitet og reserve flyteevne for flyterigger på norsk sokkel.

Minnesmerke over de omkomne ved ulykken, utført av billedhuggeren Johannes Block Hellum, ble i mars 1986 avduket på Smiodden i Kvernevik, Stavanger.

Anbefalte lenker

Forfatter av denne artikkelen

Det er gjort 4 revisjoner og har kommet 0 forbedringsforslag.

Funnet en feil? Foreslå endringer

Fagansvarlig for Sikkerhet og beredskap

Jan Erik Vinnem

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.