Norges offentlige utredninger (NOU)

Norges offentlige utredninger (NOU) er en fellesbetegnelse på statlige rapporter som har som formål å presentere og drøfte kunnskapsgrunnlaget og mulige handlingsvalg eller strategier for utvikling og iverksetting av offentlige tiltak for løsning av samfunnsmessige problemer og utfordringer. Slike offentlige utredninger utgjør normalt - om ikke alltid - det første trinn i en lengre offentlig beslutningsprosess rettet mot et spesifikt saksområde. Selv om dette utredningsarbeidet foretas av regjeringsoppnevnte utvalg, består de fleste slike utvalg i hovedsak av politisk uavhengige eksperter på vedkommende fagområde, ikke minst fra norske forskningsinstitusjoner. I tillegg er utredningsutvalgene vanligvis supplert med representanter fra frivillige organisasjoner og næringsvirksomheter som vil være berørt av tiltak på vedkommende problemområde. I noen tilfeller er også representanter fra de politiske partier deltakere i disse utvalgene.

Det er imidlertid de faglige - og ikke de politiske - hensyn som er det fremste kjennetegn ved disse utredningene, selv om utredningene ofte ender opp med konkrete anbefalinger om offentlige tiltak på det problemområdet som er utredet. En NOU-rapport vil imidlertid vanligvis, men ikke alltid, bli gjenstand for en politisk bearbeiding i det departementet som har hatt det overordnete ansvaret for dette utredningsarbeidet.. Normalt ender denne politiske bearbeidingen med utformingen av en stortingsmelding. Det er denne stortingsmeldingen, og ikke selve NOU-rapporten, som danner grunnlaget for Stortingets videre behandling av saken. Før denne politiske bearbeidingsfasen finner sted, blir alle NOU-er sendt ut på høring til berørte myndigheter, berørte næringsvirksomheter, ulike fagmiljøer og relevante interesseorganisasjoner. Ofte kan det være flere hundre offentlige og private organer og organisasjoner som inviteres til å avgi høringsuttalelse for en NOU.

Siden den første NOU så dagens lys i 1972, er det til sammen utarbeidet om lag 1550 utredninger i NOU-serien. Disse utredningene dekker totalt sett alle departementer, men de fleste har sitt utspring i justisdepartementet og finansdepartementet. Utenriksdepartementet har færrest utredninger av denne karakter.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.