Flotell, flytende hotell eller boligkvarter for ansatte i petroleumsvirksomhet til havs. Ofte bygges flotellene som en halvt nedsenkbar borerigg forbundet med produksjonsplattformen med en gangbro. Ved en eventuell brann eller utblåsning regnes det som sikrere at boligkvarteret ligger atskilt fra produksjonsenheten. Se også boligplattform.