Oppvind, betegnelse på oppstigende luft, benyttes særlig innen luftfart. Kan finnes i termisk oppadgående luftstrømmer (se termikk), i vind som avbøyes oppover langs en bakke eller et fjell, i forbindelse med fjellbølger bak fjell eller fjellkjeder, eller i virvler bak bratte fjell.