Emil Aall Dahle

Faktaboks

Emil Aall Dahle
Født
18. januar 1940
Emil Aall Dahle
Av .

Artikkelstart

Emil Aall Dahle er en norsk maritim konsulent som er sakkyndigskipsfart.

Han har arbeidet som forsker og senere som professor ved NTNU i Trondheim, som sjefingeniør i Sjøfartsdirektoratet og som overingeniør og senere sjefingeniør i Det Norske Veritas (DNV).

Dahle har deltatt en rekke utredninger om sikkerhet i skipsfart, skipsleder og spørsmål rundt oljeledninger og oljeinstallasjoner i Nordsjøen. De mest kjente oppdragene hans har vært utredningene av Alexander L. Kielland-ulykken i 1980 og Concem-ulykken i 1985.

Bakgrunn og utdannelse

Dahle tok kystskippereksamen ved Bodø maritime skole i 1961, styrmannsskole i 1975 ved Trondheim maritime skolesenter og tok sjøkapteinsutdanning samme sted i 1991. Ved siden av maritim utdanning og praksis som skipper i kystfart og styrmann på ulike typer av skip, har han også tatt utdanning som sivilingeniør ved skipslinjen på NTH og senere doktorgrad på samme sted i 1971 i marin hydrodynamikk.

Stillinger og verv

Dahle har arbeidet som forsker og professor ved NTNU i Trondheim frem til 1984, og senere som sensor ved sammen institusjon. I 1984 gikk han over i stilling som sjefingeniør i Sjøfartsdirektoratet og overingeniør og senere sjefingeniør i Det Norske Veritas (DNV). Fra 1993 har han arbeidet som maritim konsulent.

Dahle har vært vernepliktig major med utdannelse fra befalsskolen for infanteriet. Han har tjenestegjort i Norge og for UNIFIL i Libanon.

Forskning og utredninger

I en rekke år var Dahle medlem i den faste havarikommisjon for fiskeflåten og har vært med på vurderingen av rundt 60 ulykker. Ved siden av dette har han vært engasjert i flere utredninger om maritime spørsmål. Et viktig oppdrag var å vurdere stabilitetsspørsmål for granskingskommisjonen etter Alexander L. Kielland-ulykken i 1980.

Kommisjonen innhentet en egen utredning om plattformens stabilitet. Denne inkluderte å vurdere forløpet på kantringen. Plattformen var konstruert slik at den ikke skulle ha veltet selv om den mistet et ben. Til tross for dette mistet plattformen stabilitet raskt og kantret i løpet av 20 minutter. Stabilitetsutredningen inkluderte en vurdering av tidsforløpet og hvorfor vanninntrengning og den skjeve vektfordelingen som førte til at plattformen veltet skjedde så raskt.

Dahle har også stått sentralt i en rekke andre utredninger, som Concem-ulykken i 1985, om sikkerhet i skipsfart, skipsleder og spørsmål rundt oljeledninger og oljeinstallasjoner i Nordsjøen. Hans utredninger har også inkludert støtanalyser på broer for Statens Vegvesen.

Dahles faglige arbeid inkluderer omfattende forskning og utredninger om stabilitet, tekniske og praktiske utfordringer i maritime miljøer. Hans praktiske erfaring som sjømann og maritime utdanning har sammen med hans utdanning som sivilingeniør og forskning i marin hydrodynamikk gitt ham en unik posisjon både i det norske maritime miljøet og innen sitt forskningsfelt.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Dahle EA, Bentzrod K, Lund NH, Ship internal and ship external efforts to reduce the human failure in ship operation.
  • Proceedings of the conference on Human Factors; The Royal Institution of Naval Architecture. London UK, 28-29 September 2016.
  • Dahle EA, Brodtkorb PA, Wist HT, Myrhaug D, Rue H. Capsize in beam seas caused by single waves and resonance between ship and wave train. In: Proceedings of the second international coastal symposium 2005. Høfn, Hornafjodrdur, Iceland; 2005.
  • Dahle EA, Viggoson G, Myrhaug D. Safe operation of fishing vessels based upon continuous measurements of environmental conditions and vessel stability. In: Proceeding of small craft safety. London, U.K.: The Royal Institution of Naval Architects; 2001.
  • Dahle EA, Myrhaug D, Dahl SJ. Probability of capsizing in steep and high waves from the side in open sea and coastalwaters. Ocean Engineering 1988; 15:139–51.
  • Dahle EA. Alexander L. Kielland. Intakt og skadet stabilitet. Vedlegg til ulykkesrapporten for ALK . Justisdepartementet 1980.
  • Dahle EA, Kjaerland O. The capsizing of M/S Helland Hansen. Transaction of The Royal Institution of Naval Architects 1980; 122:51–70.
  • Laake OT, Elster N, Dahle, EA. Rapport fra Undersøkelseskommisjonen i anledning av lekteren «Concem»’s forlis den 4. november 1985. Justisdepartementet 1986.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg