HMS, forkortelse for helse, miljø og sikkerhet, fellesbetegnelse for det arbeidet som skal gjøres på den enkelte arbeidsplass for å forbedre arbeidsmiljøet samt å redusere skader på det ytre miljø. HMS-arbeidet reguleres bl.a. av forskriftene for internkontroll.