Internasjonale oljeulykker

Petroleum er en samlebetegnelse som vanligvis omfatter råolje og naturgass. Dette er blandinger av forskjellige typer hydrokarboner som forekommer naturlig i visse geologiske formasjoner i fast, flytende eller gassformig tilstand. Petroleum er verdens viktigste kilde for primærenergi, og petroleumsindustrien er en av verdens ledende industrier.Det er store forekomster av petroleum på norsk kontinentalsokkel, og Norge har i flere tiår vært blant verdens største olje- og gassprodusenter. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Internasjonale oljeulykker

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 4 artikler: