Gjeldsoffer, vanlig betegnelse på privatpersoner som av en eller annen grunn har kommet i økonomiske problemer og ikke lenger klarer å betjene sin gjeld; se gjeldsordning og gjeldsforhandling.