Foto av tre jenter med røde klær og nisseluer som står på trappa foran døra inn til et hus.  Bildet er tatt fra døråpningen og ut mot trappa. Den ene holder døra åpen. De er sminket med med fregner og røde kinn. En av jentene bærer en kurv, oppi den er det klementiner, kjeks og godteri. En annen jente bærer en rød lykt.
Barn som går julebukk.
Julebukker (2000).
Av /Samfoto/NTB.
Dette er en slags skinnlue med to påsydde geitehorn.
Julegeit fra gården Sunde i Flekkefjord. Ifølge tradisjonen er den over 200 år gammel.
Julegeit
Av .
Halloween

I 2016 fikk Facebookgruppen «Ut med 'Knask eller knep' – inn med julebukk» 126 000 «likes».

Halloween
Av /NTB.
Tanngrisner og Tanngnjost

Enkelte steder kunne opptrinnene til julebukkene minne om historiene om den norrøne guden Tor og de to geitene hans, Tanngrisner og Tanngnjost.

Tanngrisner og Tanngnjost
Av .
Lisens: CC BY 2.0
Gårdsgutten Arv opptrer som julebukk i Ludvig Holbergs komedie «Julestuen».
/Fra Bind 1 av Jubelutgave av samtlige comoedier, F.L. Liebenberg, København: 1883.
Lisens: Falt i det fri.

Julebukk er en utkledd person, som oftest barn og flere i følge, som i romjula går fra hus til hus og ber om kaker eller godteri. Skikken kalles «å gå julebukk».

Dagens julebukker kler seg gjerne ut med nisselue og påmalte røde kinn og fregner. Barna synger julesanger for å få godsaker som belønning. I Bergen er skikken knyttet til nyttårsaften og kalles nyttårsbukk.

Julebukktradisjonen er fremdeles levende i Norge. I 2017 gjorde Sentio en spørreundersøkelse for avisen Nationen. 14 prosent svarte at de selv eller barna deres skulle gå julebukk det året.

I tidligere tider dekket julebukkene til ansiktet og var ugjenkjennelige. Da var det mest unge voksne som gikk fra dør til dør. Denne skikken kunne starte 13. desember og varte til tjuendedag eller trettendedag jul. Det fantes mange varianter på forskjellige steder i Norge, i både bygd og by.

Den gamle julebukktradisjonen er også kjent i Sverige, Danmark, Finland, Estland og Litauen. Det finnes også skikker som minner om julebukk på Island og Færøyene, i Mellom-Europa og Storbritannia. I Østerrike kalles tradisjonen Perchtenlauf, i England wailsailing og i Wales Mari Lwyd.

Julebukker i tidligere tider

Julebukk
Julebukkene ble ofte ledet av en mann med et digert, klaprende geitehode på en stang og et laken eller en skinnfell over kroppen.
Julebukk
Av /Valdresmusea.

Julebukktradisjonen i Norge kunne ta mange former og varierte fra sted til sted. En kilde fra Sunnfjord beskriver en person som «rågeit» og er datert til 1546. Julebukkene kunne også kalles julesveiner eller julefanter.

Følget bestod mest av unge menn, men noen ganger ble også kvinner og barn med. De gjorde seg stygge og ugjenkjennelige med skitne, fillete klær, sotede fjes, skinn- eller tøystykke over ansiktet eller utskårne masker i tre. De kunne også kle seg ut med pukkelrygg og store mager. Menn kunne bruke kjole og skaut. Damer kunne ta på seg herreklær.

Opptoget ble ofte ledet av en mann med et digert, klaprende geitehode på en stang og et laken eller en skinnfell over kroppen. Hodet var laget av tre og kunne være trukket med skinn fra geit eller en hest. Munnen kunne ofte åpnes og lukkes. Inne i kjeften kunne det være rødt stoff eller glødende kull.

Bukkene gikk i hopetall fra gård til gård og lagde mye bråk. De kunne breke som geiter, blåse i bukkehorn og snakke med forvrengte stemmer. Gjengen kunne også få følge av en spillemann med fele.

Når de kom inn i husene til folk, kunne de danse, synge viser og skremme barna i huset. Snakket man til dem, brukte de fordreide stemmer eller tidde stille. De som fikk besøk, skulle gi bukkene god behandling. Julebukkene skulle ha et par skjeer grøt og dram eller juleøl. De som ikke ville gi, kunne vente seg dårlige tider i det nye året.

Julebukker på fest

Julegilde
Julegilde fra 1895–1896. Julebukker dukket ofte opp på julefester.
Av /Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo..

To eller tre bukker kunne også komme innom drikkegilder som ble holdt på gårder eller hus i byen i juletiden. Bukkene reiste ofte langt for å komme til festen og ble godt mottatt av gjestene. Ingen damer ville danse med dem, men bukkene danset med hverandre. Dette vakte ofte jubel blant de som så på.

Sorenskriver Edvard Johan Mørch (1828–1908) forteller at på midten av 1800-tallet vrimlet det av julebukker i gatene og dansehallene på Grønland i Oslo.

Julefanteri

Julebukker kunne også drive med hærverk. Pøbelstrekene ble kalt julefanteri. «De brød over alle Anstændighedens Grændser med Vold og Ødelæggelseslyst» sier en kilde fra Vestlandet.

Noen forklarte hærverket som pek motivert av ødeleggelseslyst. Folkloristen Lily Weiser-Aall knytter julefanteriet til folkejustis. Hærverket var en slags uoffisiell rettspraksis. Bukkene kunne ta stilling i en nabofeide eller irettesette folk som brøt med folkeskikken. En mann som fisket på territoriet til en annen, kunne oppleve at båten hans ble dratt opp på taket på naustet natt til julaften morgen. Julebukkene kunne også dra båter opp i gjødselhaugen, tette igjen pipene eller slippe løs hester eller kyr. Noen steder bar de vedstabel etter vedstabel foran vinduene og dørene til folk de ikke likte, slik at det ble vanskelig å komme seg ut døren.

Mellom 1843 og 1849 var det politiforbud mot julebukker i Bergen. Julebukkene ble oppfattet som tiggere og kriminelle.

Funksjon og opprinnelse

Det finnes mange teorier om hvordan skikken oppstod og hvorfor man gikk julebukk.

Rester av et førkristent ritual

Noen steder hadde julebukken en trehammer med seg. I Rollag danset bukken, men stoppet opp midt i dansen. Han la seg ned og spilte død. Etter hvert reiste bukken seg opp igjen og danset videre. Dette kan minne om historiene om den norrøne guden Tor og geitene hans, Tanngrisner og Tanngnjost, som dør, men gjenoppstår når Tor svinger hammeren over dem.

Korngrødens guddom

Julebukk i halm

Bukker av halm kan sees som en fremstilling av kornbukken. Det er fortsatt vanlig å pynte med halmgeiter til jul.

Av .
Lisens: CC BY NC SA 4.0

Julebukktradisjonen blir satt i sammenheng med julegeita, det uhyggelige vesenet som beveget seg nærmere huset rundt juletider. Julegeita tolkes da ikke bare som et skremsel for barn, men også som en «kornbukk», en ånd eller gud som skal fremme fruktbarhet og vekst på åkeren og i engen. I denne tolkningen feirer julebukkene at vekstkraften i naturen er på vei tilbake. Bukker eller andre figurer av halm kan sees som en fremstilling av dette naturvesenet.

Arbeidskontroll

Krampus
Krampus og Sankt Nikolas sjekket om barn hadde vært lydige.
Public domain, via Wikimedia Commons.

I Kviteseid ble det fortalt at julebukken gikk fra hus til hus og kontrollerte om det var gjort skikkelig rent i krokene. Denne typen arbeidskontroll minner om høytidstradisjoner fra andre steder i Europa, der menn eller kvinner tar på seg masker og kostymer og sjekker at barn har vært lydige eller om voksne har gjort husarbeid. I en variant av Perchtenlauf går utkledde kvinner fra dør til dør for å sjekke om husene er rene. Krampus, Knecht Ruprecht eller andre skikkelser som kom sammen med en mann utkledd som Sankt Nikolas for å straffe ulydige barn, kan også minne om den kontrollerende julebukken.

Opptakingsskikker

Noen ganger var ikke påfunnene og hærverket til julebukkene straffer, men tester. Kom det nye folk til bygda, kunne julebukkene gjøre ugagn med de nyinnflyttede for å se hvordan de tok det. Ble nykommerne sinte, kunne plagingen fortsette. Weiser-Aall kaller testene for opptakingsskikker. Gjennom pekene måtte innflyttere gjennom en slags opptaksprøve for å bevise at de var dugelige.

Middelalderens kirkespill

I middelalderen var det vanlig å lage dramatiske fremstillinger og opptog basert på historier fra Bibelen. Djevelen ble ofte fremstilt på lignende måte som julebukken: et vesen med fillete, mørke klær og horn i pannen. Bønder kan ha imitert kostymet og tatt det opp i julebukktradisjonen.

Julebukktradisjoner i andre land

Mickwidder
I Wales dekker en mann seg til med et laken og holder hodeskallen til en hest på en påle.
Wikimedia Commons.

Det finnes særegne varianter av tradisjonen med å kle seg ut og gå fra dør til dør i juletiden i forskjellige land.

I Alpene i Østerrike kledte flokker med gutter og menn seg ut i fillete klær og masker. Skikken kalles Perchtenlauf. Flokkene laget masse bråk og gikk fra hus til hus. Møttes to grupper som gikk Perchtenlauf, ble det ofte slåsskamp, som i verste fall endte med dødsfall. Kvinner kunne også kle seg ut. Noen ganger hadde de bare bryster. Kvinnene gikk fra hus til hus og kontrollerte om det var rent i huset.

Færøyene har man tradisjoner knyttet til kvinnetrollet Grýla, Grýlur på færøysk. Voksne og barn kunne kle seg ut, skremme og samle mat.

I England kalles tradisjonen wassailing. Her gikk landsbyfolk i grupper og banket på dørene til de rikeste. Noen ganger brukte de maske, andre ganger ikke. Når herren eller fruen åpnet, sang følget folkeviser og julesanger. Etter at de hadde sunget, krevde de noe å spise, noe å drikke eller mynter. De som fikk, ga ofte godseieren velsigning. De som ikke fikk noe, kunne ta hevn. De ropte skjellsord og truet med å ødelegge huset. Noen gjorde alvor av truslene og gjorde hærverk på eiendommen til rikmannen.

I England og USA er det fortsatt vanlig å gå fra hus til hus og synge sanger i juletiden. Tradisjonen blir som oftest kalt caroling. Sangerne samler ofte inn penger til gode formål.

I Wales kalles skikken Mari Lwyd. Der dekker en mann seg til med et laken og holder hodeskallen av en hest på en påle. Følget bak hesten er utkledde. Når følget kommer til et hus, synger de en sang hvor de ber om å få komme inn i huset.

Å gå Lussi

Tegning av Leiv Mæle fra 1951, Lussi og Julebukk
Tegning av Leiv Mæle fra 1951. Her ser vi kostymet høye gutter brukte når de kledde seg ut som Lussi. De tok på seg skjørt, forkle og sjal. Ørene er votter og på hodet brukes et trestykke med horn. Tungen er en hårsil, en sil med bunn av hestehår.
Av .
Lisens: Falt i det fri.

Om kvelden 12. desember har det i områdene Jæren, Dalane og Ryfylke fra gammelt av vært vanlig å kle seg ut. Denne masketradisjonen ble kalt «å gå Lussi», Lossi i Dalane. Unge menn og gutter tok på seg skjørt og forkle og la sjal over skuldrene. De festet en trebit med bukkehorn på hodet eller brukte flådde kalvehoder som maske. Guttene moret seg med å skremme gamle mennesker og barn. Man kunne også gå fra hus til hus og kreve noe godt å spise. I Egersund og Ryfylke går man fortsatt Lussi, men skikken har mistet mye av det uhyggelige preget.

Julebukker på 1900- og 2000-tallet

«Godt Nytaar!»
Nyttårskort med julebukker.
«Godt Nytaar!»
Av /Nasjonalbiblioteket.
Lisens: Falt i det fri

På slutten av 1800-tallet ble pekene til julebukkene mer harmløse. De ble gjort mest for moro skyld, og julebukkene ble også mindre skremmende. Den uhyggelige bukken som gikk forrest i opptoget, forsvant.

Folk fortsatte å gå fra hus til hus i hjemmelagde masker og fillete klær. I etterkrigstiden begynte folk å bruke kjøpte masker i stedet for de hjemmelagde. Etter hvert sluttet mange voksne å gå julebukk, og barna tok over. På slutten av 1900-tallet og på 2000-tallet forsvant også mye av tradisjonen med å gjøre seg ugjenkjennelig. Julebukkene tok gjerne på seg nisseluer, og brukte ikke en maske som skjulte ansiktet.

Halloween og julebukk

På begynnelsen av 2000-tallet fikk den amerikanske halloween-feiringen et gjennombrudd i Norge. På halloween kler barn seg ut, og i likhet med i julebukk-tradisjonen og går man fra hus til hus og ber om godteri. Den importerte skikken ble raskt populær blant barn og unge, men ble også kritisert for å være kommersiell, produsere mye søppel og ikke høre hjemme i Norge. Mange mente at man heller burde gjeninnføre julebukk som en årlig tradisjon.

Julebukk i litteraturen

Alf Prøysens Romjulsdrøm handler om å gå julebukk.

.
Lisens: fri

I Ludvig Holbergs komedie Julestuen fra 1724 opptrer karakteren Arv som julebukk. Han er svøpt i et hvitt laken med to horn i pannen. I Dikken Zwilgmeyers Inger-Johanne-bøker handler ett av kapitlene om opplevelsene til tre venner som går julebukk. I William Heinesens «Grylen og andre noveller» skildres et opptog der en mann kler seg ut som den færøyske versjonen av kvinnetrollet Grýla. Alf Prøysens dikt Romjulsdrøm fra 1964 handler om å gå julebukk. Den ble tonesatt av musikeren Thoralf Borg og blir mye sunget i juletiden og har blitt spilt inn av mange norske artister.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Bø, Olav (1984): Vår norske jul. Ny utgåve, Det Norske Samlaget, Oslo
  • Hodne, Ørnulf (1996): Jul i Norge: gamle og nye tradisjoner, Cappelen, Oslo
  • Hodne, Bjarne (1982) Glædelig jul! : glimt fra julefeiringens historie, Universitetsforlaget
  • Midbrød, Arvid (1991): Trilla egg og gå lussi. Artikkel i «Ta hys» – Leiketradisjonar i Rogaland, Hå gamle prestegard
  • Sivertsen, Birger (2011): Julens myter, om overtro og tradisjoner. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo
  • Visted, Kristofer (2016): Jul i gamle dager. Norsk folkeminnelag, Oslo
  • Weiser-Aall, Lily (1954): Julenissen og julegeita i Norge. Norsk folkemuseum, Oslo

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg