Folketro, eller folkereligiøsitet er religiøse forestillinger, handlinger og ritualer som ikke er en del av en organisert religion. Folkereligiøsiteten er særlig knyttet til hendelser som har med menneskers daglige liv å gjøre, som jordens fruktbarhet, himmelfenomener, ulykker, barnefødsler og forholdet til de døde. Forskjellene mellom de lærdes religion og folkelige forestillinger er størst innenfor religioner med mange faste læresetninger, trosforestillinger eller en utviklet religiøs filosofi, slik som innenfor de store verdensreligionene. Hele artikkelen