Bukkehorn, norsk folkemusikkinstrument laget av horn fra geitebukk, opprinnelig et primtivt gjeterinstrument brukt som skremme- og signalinstrument. Etter hvert fikk bukkehorn fingerhull og kunne brukes til enkle melodier. Hornet har to blåseteknikker: trompetprinsippet er det vanligste, men også tungehorn, klarinett-prinsippet, har vært en del i bruk. I de siste 10–20 år har bukkehorn fått en renessanse på linje med de andre eldre folkemusikkinstrumentene. Et eget lag, Norsk Lur-og Bukkehornlag, ble stiftet i 1996.