Gravmyrtfamilien, tofrøbladet plantefamilie med over 2000 arter i 180 slekter, mest trær, busker og lianer med melkesaft. De fleste artene vokser i tropiske og subtropiske områder. Bladene er motsatte, blomstene trompetformet, frukten oftest en belgkapsel. Fruktene av Cerbera driver ofte med havstrømmene. Allamanda, Plumeria og Thevetia er vanlige prydtrær i tropene. Giftig melkesaft finnes hos Cerbera, Echites og Strophanthus og særlig hos Acocanthera abessinica (pilegift). Gravmyrt er en vanlig park- og kirkegårdsplante som av og til forvilles hos oss. Flere arter dyrkes som stueplanter, f.eks. rosegravmyrt (se Catharanthus), oleander og ynde.