Flerårige planter, planter som lever over flere vegetasjonsperioder og som oftest blomstrer flere ganger. Til forskjell fra f.eks. ettårige planter og toårige planter. Se også perenn.