Oleander, planteslekt i gravmyrtfamilien. Eviggrønne busker eller små trær med hele, læraktige blad og store, vakre, hvite eller lyserøde blomster. Hele planten er sterkt giftig. 3 arter, 2 er vanlige prydplanter. N. odorum fra Iran, India, Japan med smale, ofte kransstilte blad og sterkt duftende blomster med fremskytende pollenbærere. N. oleander er viltvoksende i bekkefar og ved vassdrag i middelhavslandene og har brede, oftest motsatte blad, kraftigere vekst enn foregående og nesten luktløse blomster. De former som dyrkes som stueplanter hos oss, er oftest ætlinger av begge arter og deres varieteter. Oleander har vært dyrket siden oldtiden og er av våre eldste stueplanter.